Main Page » Bloodline » Turkish Bloodlines


If you are lost and confused right now, please note that this is a page in Turkish which translates to the wiki pages on Bloodlines into Turkish. If you want the English version, please click on the breadcrumb above.

Eski tanrılar Deismaar savaşında öldüklerinde, kutsal esans savaş alanındakiler üzerinde dağıldı ve hepsini değiştirdi. Sözde tanrıların doğasına ait olan bu esans tüm kahramanlar tarafından emildi. Herbir sözde tanrının esansı kahramanlar tarafından çok güçlü bir şekilde çekildi. Kıvılcımın gücü her bir kahraman verildi ama diğer yanda bu sözde tanrıların ölümünü tam anlamı ile getiren büyük bir unsurdu. Bu kıvılcımlar ve özelliklerin çoğu tam bir genetik ile kahramanların çocuklarına aktarıldı. Bu kutsal Bloodline şimdi Scion (Evlatlar) olarak biliniyor.

Bu Kanbağlı evlatların yarı-kutsal doğaları onları doğal kural koyucular yapmaktadır. Kanbağlı (Blooded) karakterler, Kanbağı Olmayan (non-blooded) karakterlere göre daha fazla hükümdar olma eğilimindedirler ve kral naibi olmada daha etkendirler. Bununla birlikte çoğu evlat naip değildir - kanbağı olan karakterlerin çoğu kuzendirler, varislerin en genç kardeşidirler. Kanbağı olmayan karakterlerin büyük bir çoğunluğu ise orta ve daha düşük sınıfların üyeleridirler. Bununla birlikte tüm evlatlar büyük soyağaçlarına sahip değildirler; bazı kanbağı olan aileler politik manipülasyon veya kötü talihlerinden dolayı düşmüştürler. Sanırım burada Drow yaşayışı aklımıza gelmiştir, eğer bir kere düşersen bir daha asla kalkamazsın. Aynı şekilde tüm kanbağı olmayan karakterlerde direkt köylü değildirler. Cerila nüfusunun %99'ı kanbağından yoksundur (buda demek oluyorki kanbağı çok mühim bir konu) ve tüm sosyal rütbelerde görülebilirler. Aslında sosyal soylular, danışmanlar, ülkeler ve hükümetlerin çoğu bir kanbağına sahip olamamıştırlar.

Bloodline (Bundan sonra ingilizcesini kullanacağım) 3 adet öncelikli karakteristiğe sahiptir.
* Bir evladın Bloodline Derivation'ı (türemesi) (Anduiras, Azrai, Basaïa, Brenna, Masela, Reynir veya Vorynn) aile soyağacının damarlarında eski tanrıların kutsal gücünün dolaştığını gösterir.
* Bir evladın Bloodline Strength'i (gücü)(minor, major, great veya true -bunlar bu gücün seviyelerini gösteren rütbelerdir ileride göreceksiniz) evladın ailesinin kanbağının saflığını gösterir.
* Bir evladın Bloodline Score'u (puan)(onların Bloodline ability puanları) evladın kanbağı esansının kesin gücünü gösterir.
Bir Bloodline'nın etkinliği Blood Ability'leri olarak bilinen yetenekler ile belli olur.


[top]Kanbağı'nın Naiplere AktarılmasıBir Evlat (scion) bir çocuğa sahip olduğunda, o çocuğun kanbağı (onun ergenliğini gösterir) ebeveynlerinin kanbağlarına etki eder. Aynı yoldan ebeveynlerinin fiziksel özellikleri (saç rengi, dayanıklılık (cons)) çocuklarına geçer, aynı zamanda ebeveynlerinin kanbağları (Bloodline strength (gücü), derivation (türemesi) ve score (puanı) ile ölçülür) çocuklarının Bloodline niteliklerini etkiler.

Çocuklar her zaman aile üyelerinden birinin Bloddline Derivation'ını paylaşır. Çocuğun Bloodline Strength'i genellikle ebeveyninin sahip olduğu en zayıf Bloodline Strength'idir (veya ebeveynin biri non-blooded ise minor'dür). Çok güçlü evlatlar sıklıkla diğer çok güçlü saf bloodline ihtiva eden aileler ile evlilik yaparlar.

Bir Evlat (Scion) sahip olduğu bir Bloodline Score'u gönüllü olarak başka bir karaktere özel bir seremoni ile verebilir. Transferden sonra donör non-blooded karakter haline gelir.


[top]Bloodline Karakteristikleri[top]1. Bloodline Derivation
Genelde bir çocuğun Blood Derivation'ı aile üyelerinin birinden aldığını söylemiştik.

Karakter oluşturma sürecinde, her oyuncu bir Bloodline Derivation seçmelidir, bu onun karakterinin geçmmişini besleyecektir. Eğer karakter Cerilia'nın tanınmış soylu ailelerinden birinden ise, koşullar değişmediği sürece bu onların tanımlayıcı kimliği haline gelecektir.

Kadim Tanrılar (ve muhtemel kanbağı türemeleri);
• Anduiras, the god of noble war
• Azrai the shadow, the face of evil
• Basaïa, the queen of the sun
• Brenna, the goddess of commerce and fortune (ticaret ve şans)
• Masela, the lady of the seas
• Reynir, the god of nature
• Vorynn, the lord of the moon ve büyü hakkında her şeyin.

Cerilia'da her ırk ve kültür kanbağlı ailelere sahip olmalarına rağmen her bir türemenin sıklığı yöreden yöreye farklılık gösterir. En yaygın derivation Anuirean'lar arasındaki Andurias Bloodline'dır.

Aşağıda verilen Bloodline Derivation Tablosu ırklara göre kanbağı türemelerini göstermektedir. Halflingler insanların alt ırklarına ayrılan kolonları kullanmalıdır çünkü karakterleri insanlara daha yakındır. Halfelfler insan veya elf ebeveynlerinden dolayı her iki tarafıda kullanabilir. burada iki taraf diye belirttiğimiz olay; tablo üst satırında gördüğünüz Vos'a kadar olan bölüm İnsan alt ırklarıdır, diğerleri alternatif ırklardır. Diğer insan olmayan karakterler ise (elf, dwarf vs..) nadirdir ve her zaman Azrai'nin Derivation'ına sahiptirler.

Tabloyu açıklayacak olursak;
d100-> oyuncunun atacağı 100'lük zar.
Frequency->Görülme sıklığıTable 2-1: bloodline derivation
d100FrequencyAnuireanRjurikBrechtKhinasiVosDwarfElfGoblinoid
01-30CommonAnduirasReynirBrennaBasaïaAzraiReynirAzraiAzrai
31-50UncommonBrennaAnduirasReynirMaselaReynirAnduirasReynirBrenna
51-70UncommonReynirBrennaAnduirasAnduirasBrennaBrennaVorynnAnduiras
71-80RareBasaïaVorynnBasaïaBrennaAnduirasVorynnBrennaReynir
81-90RareAzraiBasaïaAzraiReynirVorynnBasaïaBasaïaVorynn
91-95Very RareMaselaMaselaMaselaVorynnBasaïaMaselaAnduirasMasela
96-00Very RareVorynnAzraiVorynnAzraiMaselaAzraiMaselaBasaïa

En üst Satırdan sonraki sütunlar Tanrıları göstermektedir.

Buna göre diyelim ki bir Rjurik karakterin Derivation'ını belirleyeceğiz. Eleman 100'lük zarda 65 atıyor. Tabloda 65 değerinin denk geldiği aralık satırı ile Rjurijk'in bulduğu sütunu birleştirecek olursak; Derivation'ının yaygın olmayan türe Brenna'dan geldiğini görürüz.

[top]2.Bloodline Gücü (Bloodline Strength)

[div] style="margin-left: 3%;" |


Bir karakterin kanbağının saflığı onun Bloodline Strength'i ile ölçülür. Bunlarda
-Minor(düşük)
-Major(iyi)
-Great(çok iyi) olmak üzere 3'e ayrılır. Bu her 3 seviyeden birine sahip olmak karakterin manifestosunu belirlemektedir. Daha öncede anlattığımız gibi bu gibi kan bağı da karakterin atasından gelen bir niteliktir ve atasından geçen kanbağı ile ortaya çıkmaktadır.

Minor: Minor kanbağları Deismaar savaşında bulunan daha düşük seviye veya popüler veya ünlü olmayan karaterlerin barındırdığı bir kanbağıdır. Halktan kimselerden oluşan basit askerler ve kamp takipçileri bunu devam ettirmek için hayatta kalmışlardır. Evlatlar'ın (scion) çoğu (%65) minor kanbağına sahiptirler. Adına binaen minor kanbağına sahip olanlar düşük özellik puanları alırlar.

Major: Major kanbağına sahip olanlar ise Deismaar savaşından sonraki ilk 10 yılda hayatta kalmayı başarabilen kahraman veya lider kişiliklerdir. Major kanbağı olanları çoğu Cerila kıtasında meşhur olan karakterlerdir. Major Kanbağına sahip olan Evlatlar güçlü özellik puanlarına (ability score) sahiptirler.

Great: çok iyi kanbağına sahip olan karakterler nadirdir. Yani iyi bir kanbağına sahip olan evlatlar içerisinde yüzde bir gibi çok eşsiz bir varlığa sahiptirler. Tanrılara daha yakındırlar ve Deismaar savaşının
en ihtişamlı kahramanları bunu taşıyabilmiştir ve sahip olmuşlardır.

Son bir tane var ki adı pek geçmez; o da True (Gerçek) Kanbağı naibidir.

True: bu kanbağına sahip olanlar eşsizdirler. Yine diğeri gibi en Deismaarın en ihtişamlı kahramanları buna sahiptir fakat en önemli özelliği sözde tanrılara olan yakınlıkları ve irtibatlarıdır. Bilinen şudurki; True Bloodline'a sahip olanlar şuanda sadece çok çok güçlü Awnshegh veya Ehrshegh'ler tarafından yaşınıyor olmasıdır.
[div]

[top]2.1-"Kanbağı Olan Evlat" (Blooded Scion) ModeliBlooded Scion bir kalıptır ve belirli değerler üzerinde etkisi vardır. Nasıl Bloodline strength'i ve bloodline'ın saflığından bahsettiysek, bu da belirliyecilik ilk başlangıcıdır.

*Hit Point (Can Puanı): Bir evlat kanbağından dolayı bonus can puanı kazanabilir.

-Minor: Minor evlatlar için HP değişmez.
-Major/Great/True: Bunlardan birine sahip olan evlat bonus HP kazanabilir. Bu soylu naipler bir sezon boyunca Bloodline özellik puanlarına eşit maximum bir değere ulaşıncaya kadar tüm naiplik değerlerinin yarısına eşit bonus kazanabilirler. Buda onların saltanatlarındaki başarıya göre yükselip alçalabilir.

*Special Attacks/Qualities (Özel Saldırılar/Vasıflar): Kanbağlı Evlat (dragon, homaniod bir yaratık vs..) herhangi bir yaratıktan olabildiği için burada kanbağını barındıran yaratığın temel Özel Saldırılar/Vasıflar'ını taşır.

-Blood Abilities (Kan özellikleri): Bir Evlat'ın kutsal kanbağı bir veya daha fazla Kan Özelliği gösterebilir. Blood Ability'lerinin sayısı Evlat'ın sahip olduğu Kanbağı Skoru ile alakalıdır. Bu skorları ileride göreceğiz. Şunu belirtelim;

 1. Minor bir evlat sadece Minor kanbağı özelliklerini gösterebilir, eğer major veya Great kanbağı özelliklerini taşımaya hak kazanırsa, bu özellikler minor özelliklere göre hesaplanmalırıdr.
 2. Major evlat, minor veya major kanbağı özelliklerini gösterebilir,eğer Great kanbağı özelliklerini taşımaya hak kazanırsa, bu özellikler major özelliklere göre hesaplanmalırıdr.
 3. Great veya True sahibi bir evlat bloodline yetenek puanlarına göre hesaplanan minor, major veya Great kanbağı özelliklerini gösterebilir.

Kurtarma atışları Evlat'ın sahip olduğu kan özelliklerine karşı yapılır ve bunun zorluk derecesi;

DC 12-15-18 (minor-major-great) + Evlat'ın Kanbağı Puan Ayar'ıdır.

-Regency (Naiplik): Naip bir Evlat, naipliğini kontrolü altındaki topraklardan toplar ve bu naipliği geniş ölçüde karşılaşmalarda veya olaylar üzerinde kullanabilir. Toplanan veya biriktirilen Naipliğin maksimum değeri Evlat'ın kanbağı özellik puanı üzerindendir.

* Abilities (Özellik Puanları): Bunu ileride göreceğiz ama şunu belirteyim bu karakterin oluşturulması aşamasında öncelikli olan bir konudur ve Strength değerine uygun olarak arttırılır. +0 (Minor), +4 (Major), +8 (Great), veya +12 (True) şeklinde.

*Level Adjusment (Seviye Ayarı): Evlat Str'sinin durumuna göre ECL alır. +0 ECL (Minor), +1 ECL (Major), +2
ECL (Great), veya +3 ECL (True). Yani kanbağı olan bir Evlat oyuna başladığında Bloodline Strength'inin durumuna göre oyuna diğer normal karakterlerden farklı bir seviyede başlar. Örneğin Minor olan bir Evlat için bir değişiklik yoktur ama Major olan bir evlat oyuna 1. seviyede başladığını düşünürsek, diğer tüm oyuncular 1. seviye iken o 2. seviye olarak başlayacaktır. Temelde farklılık yoktur ama bir sonraki seviye için diğerlerinin 1000 XP puanı toplaması gerekirken, Evlat'ın 2000 puan toplaması gerekecektir. Ee her gülü seven dikenine katlanır:)


Tags for this Page

Similar Pages

 1. Turkish Shadow World
  By AndrewTall in forum Main
  Comments: 0
  Last Post: 02-16-2013, 01:14 PM
 2. Turkish Birthright Races
  By AndrewTall in forum Main
  Comments: 0
  Last Post: 02-16-2013, 12:28 PM
 3. Turkish Birthright Classes
  By AndrewTall in forum Main
  Comments: 0
  Last Post: 05-07-2007, 07:03 AM

Bookmarks

Posting Permissions

Posting Permissions
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not protect articles
 • You may not post comments
 • You may not post attachments
 • You may not edit your comments
BIRTHRIGHT, DUNGEONS & DRAGONS, D&D, the BIRTHRIGHT logo, and the D&D logo are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc., and are used by permission. ©2002-2010 Wizards of the Coast, Inc.