Main Page » Character construction » Turkish Birthright Classes


If you are lost and confused right now, please note that this is a page in Turkish which translates to the BRCS pages on Character class into turkish. If you want the English version please click here.

Birthright’ta ki sınıflar yine D&D Player’s Handbook ile ortak olanlardır ancak yine kendine has farklılıkları vardır. Ortak noktaları yazmayacağım zira derslerimizde de, Türkçe PHB’de de bunları bulabilirsiniz ben sadece Hiç Olmayanları ve Farklılıkları yazacağım.Bunları göreceğiz şimdi.

[top]2)Bard (Ozan)


Cerilia ozanları büyü-şarkısının kadim elf sanatının öğrencileridir. İlk insan ozan bu sanatı elflerden öğrenmiş ve bunu kendi türü içerisinde yaymıştır. Cerilia’nın ozanları daha küçük gizli sihirlerin pratisyenleridir.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Ozanların çoğunluğu elfler, insanlar ve yarı-elflerden oluşmuştur ve büyük şehirlerde bulunurlar. Ozansal bilgi direk ustasından çırağına geçer.

[top]3)Cleric (Ruhban/Rahip): bkz:PHB


Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: bunun için tanrılar ve domainler için gerekli listeyi vereceğim. O yüzden buna Büyüleri anlatacağım zaman değineceğiz.

[top]4)Druid:


Cerilia’da Druidler doğanın ve av’ın tanrısı olan Erik’in rahipleridirler. Ruhbanlar gibi Druidlerde büyülerini hami bir tanrıdan yani Erik’den alırlar. Bütün Druidler Erik’in rahibidir fakat Erik’in tüm rahipleri Druid değildir.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Çoğu Rjurik Erik’in druidik inanışını sadece takip etmeye değer buldukları için seçer ve druidlerin dağınık daireleri Anuire ve Vosgaard’ın ormanları içerisinde yerleşiktir.

[top]5)Fighter (Savaşçı): bkz: PHB.


Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Cerilia’nın her bir kısmı yetenekli savaşçılar yetiştirir.

[top]6)Monk (Keşiş): bkz: PHB[top]7)Paladin:


Cerilia’da Paladinler, kariyerlerin Paladin olarak başladıklarında kendilerini spesifik hami bir tanrıya adamalıdırlar. Tanrılardan sadece Avani, Haelyn, Cuiraecen, Nesirie ve Moradin paladinleri kendi hizmetlerine kabul ederler. Paladinler bu 5 tanrıdan birine hizmet etmek zorundadır.

Çoğu Paladin Lawfull Good (kuralcı iyi) olmak zorunda olduğu halde, Cuiraecen’in Paladinleri Chaotic Good (Kural Tanımaz İyi) olmak zorundadır. Bundan başka Cuiraecen’in paladinleri Fighter gibi bir multiclass (çoklu sınıf) olabilmede de özgürdürler. Bizim bildiğimiz Paladinler multiclass olamazlar, olurlarsa da Paladin’liklerini kaybederlerdi ama gördüğünüz gibi Cerilia’da Cuiraecen’in inanışında olay tamamen farklı.

Nesirie’nin paladinleri her zaman için Kadındır. 5. seviyede Nesirie’nin paladinleri özel binek kazanamazlar sadece Deniz domainlerinden kazanırlar.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Çoğu paladin Anuire veya Khinasi insanlarındandır. Anurie paladinleri Haelyn, Cuiraecen veya Nesirie’ye hizmet ederler, Khinasi paladinleri Haelyn veya Avani’yi takip eder. Cüceler ise Moradin’e hizmet ederler.

[top]8)Ranger (Korucu):Cerilia’nın korucuları ıssız ve ehlileşmemiş vahşi alanlarda ortaktırlar. Rangerlar doğaya çok yakındırlar ve ona bağlanırlar. Cerilia’nın Druid ve rahiplerinden ayrı olarak korucular büyülerini kendi hami tanrılarından almazlar. Cerilia korucularının sınırlı büyü yapma yetenekleri tamamen onların doğayı anlamalarına ve kanalize olmalarına bağlıdır.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: korucuların çoğu elf, yarı-elf, goblin soyu veya Rjurik insanlarındandır.

[top]9)Rogue (Düzenbaz/Hırsız):Cerilia’da düzenbazlar çoğunlukla tüccarlar veya diplomatlar gibidirler.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri:Savaşçılar gibi düzenbazlarda her ırk ve kültürde bulunabilirler. Fakat bir düzenbazın bulacağı yetenekler kültürden kültüre değişmektedir. Aşağıda ırklara göre ortak yetenekleri (skill) bulacaksınız.

Culture

Common skills

Anuire

diplomacy, gather information, sense motive, decipher script, profession (courtier)

Brechtür

appraise, diplomacy, forgery, profession (sailor), profession (merchant)

Khinasi

appraise, decipher script, diplomacy, use magic device, profession (merchant),

Rjurik

hide, move silently,intuit direction, profession (scout)

Vos

spot, intimidate, profession (scout), survival

Elf

listen, spot, hide, move silently, perform (song)

Dwarf

climb, disable device, open lock, use rope

Goblinoid

listen, spot, move silently, intimidate

Halfling

move silently, hide, listen, tumble, profession (scout)

[top]Sorcerer/Wizard (Sihirbaz/Büyücü):


Bunada büyüler kısmını anlattığımda değineceğim onun dışında bilindik PHB sınıflarından.

Yeni Karakter Sınıfları:

[top]1) Magician:


Onlar daha küçük büyü yolunun pratisyenleridirler. Bu gizli büyü kullanıcıları dünyanın dağınık güçlerinin uygulanmasında ustadırlar.

Irk: Herhangi bir ırkın üyesi Magician sanatını öğrenebilir.
Tercihli Irk/Kültürler: çoğu Magician insan veya goblin soyundandır. Elf magician’lar nadir bulunurlar.

[top]Oyun Kuralları Bilgisi:Becerileri: Zeka (Intelligent) bir Magician’ın bir büyüyü ne kadar güçlü yapabildiğini sağlamak açısından önemlidir, aynı zamanda kaç tane büyü yapabileceği, ve aynı zamanda bir büyücünün büyüsüne karşı koyması bakımından da önemlidir.

Alignment (yönelim):Herhangi bir yönelimde olabilirler.
Hit Die (Can Zarı): d6

Sınıf Yetenekleri (Class Skill): Alchemy (Int), Bluff (Cha), Concentration (Con), Craft(Int), Diplomacy (Cha), Disguise (Cha), Escape Artist (Dex),Gather Information (Cha), Heal (Wis), Knowledge (all skills,taken individually) (Int), Perform (Cha), Profession (Wis),Scry (Int), Spellcraft (Int), Use Magic Device (Cha).

Yetenek Puanları: 1. seviyede (4+İnt. Bonus)x 4 kadar yetenek puanı kazanır. Ve sonrasında her seviye atladığında (4+Int bonus) kadar yetenek puanı kazanır. Aşağıda seviyelerine göre Magician’ın yapabildiği büyüleri görebilirsiniz. Aynı zamanda Saldırı bonusları ve kurtarma atışlarına olan bonuslarını.
The magician Base Fort Ref Will Spells per Day
Level Attack Bonus Save Save Save Special 0 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
1st+0+0+0+2Spontaneous Casting42n/an/an/an/an/an/an/an/a
2nd+1+0+0+353n/an/an/an/an/an/an/an/a
3rd+1+1+1+3532n/an/an/an/an/an/an/a
4th+2+1+1+4543n/an/an/an/an/an/an/a
5th+2+1+1+4Special ability5432n/an/an/an/an/an/a
6th+3+2+2+55443n/an/an/an/an/an/a
7th+3+2+2+555432n/an/an/an/an/a
8th+4+2+2+655443n/an/an/an/an/a
9th+4+3+3+6555432n/an/an/an/a
10th+5+3+3+7Special Ability555443n/an/an/an/a
11th+5+3+3+75555442n/an/an/a
12th+6/+1+4+4+85555443n/an/an/a
13th+6/+1+4+4+855555432n/an/a
14th+7/+2+4+4+9555555432n/a
15th+7/+2+5+5+9Special Ability555555432n/a
16th+8/+3+5+5+10555555443n/a
17th+8/+3+5+5+105555555432
18th+9/+4+6+6+115555555443
19th+9/+4+6+6+115555555544
20th+10/+5+6+6+12Special ability5555555555

[top]Noble (Soylu):


Sosyal sınıfın yüksek seviyelerinde doğmuş sağlıklı, eğitimli kişilerdir. Geniş bir menzilde sosyetik eğitimleri vardır, bunun içerisinde ileri seviyede silah eğitimi, kanunlara hakimiyet, ticari ustalık ve diğer yüksek seviyeli ticari ilişkilerde.

Soylu’lar NPC Aristokratlara benzerler Dungeon Master’s Guide (DM’in Rehberi) kitabındaki.

Alignment(Yönelim): herhangi bir yönelimde olabilirler.

Tercihli Irk/Kültürler: Çoğu soylu İnsanlardandır. Anuire, Brect ve Khinasi’ler çok yaygındır bu toplulukta.

Oyun Kuralları Bilgisi:
Hit Die(Can Zarı): d8
Sınıf Yetenekleri: Administrate (Int), Appraise (Int), Bluff (Cha), Diplomacy(Cha), Disguise (Cha), Forgery (Int), Gather Information(Cha), Handle Animal (Cha), Innuendo (Wis), Lead (Cha),Intimidate (Cha), Knowledge (all skills taken individually)(Int), Listen (Wis), Perform (Cha), Read Lips (Int, exclusiveskill), Ride (Dex), Sense Motive (Wis), Speak Language, Spot(Wis), Swim (Str), and Wilderness Lore (Wis).

Yetenek Puanları: 1. seviyede (6+İnt. Bonus)x 4 kadar yetenek puanı kazanır. Ve sonrasında her seviye atladığında (6+Int bonus) kadar yetenek puanı kazanır. Aşağıda seviyelerine göre Noble’ın Saldırı bonusları ve kurtarma atışlarına olan bonusları gibi verilerini bulabilirsiniz.
the noble Base Fort Ref Will
Level Attack Bonus Save Save Save Special
1st+0+0+0+2Bonus feat
2nd+1+0+0+3
3rd+2+1+1+3
4th+3+1+1+4Bonus feat
5th+3+1+1+4
6th+4+2+2+5
7th+5+2+2+5
8th+6/+1+2+2+6Bonus feat
9th+6/+1+3+3+6
10th+7/+2+3+3+7
11th+8/+3+3+3+7
12th+9/+4+4+4+8Bonus feat
13th+9/+4+4+4+8
14th+10/+5+4+4+9
15th+11/+6/+1+5+5+9
16th+12/+7/+2+5+5+10Bonus feat
17th+12/+7/+2+5+5+10
18th+13/+8/+3+6+6+11
19th+14/+9/+4+6+6+11
20th+15/+10/+5+6+6+12Bonus feat

[top]Disclaimer


Translation by FallenPaladin, uploaded to brwiki by AndrewTall - who does not speak Turkish and apologizes for any errors made.


Tags for this Page

Similar Pages

 1. NPC Classes (SRD)
  By Arjan in forum Category
  Comments: 0
  Last Post: 02-12-2007, 07:43 PM

Bookmarks

Posting Permissions

Posting Permissions
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not protect articles
 • You may not post comments
 • You may not post attachments
 • You may not edit your comments
BIRTHRIGHT, DUNGEONS & DRAGONS, D&D, the BIRTHRIGHT logo, and the D&D logo are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc., and are used by permission. ©2002-2010 Wizards of the Coast, Inc.