Birthright Karakter Sınıfları

Birthright’ta ki sınıflar yine D&D Player’s Handbook ile ortak olanlardır ancak yine kendine has farklılıkları vardır. Ortak noktaları yazmayacağım zira derslerimizde de, Türkçe PHB’de de bunları bulabilirsiniz ben sadece Hiç Olmayanları ve Farklılıkları yazacağım.Bunları göreceğiz şimdi.

1)Barbarian (Barbar):
Bildiğimiz PHB barbarı.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Barbarların çoğu insanlar, yarı-elf’ler, Orog’lar, veya goblinoid-kin yani goblin soyundan olanlardandır. İnsan ve Yarı-elf barbarlar Rjurik dağlık bölgelerinde veya herhangi bir kuzey bölgesinde kolaylıkla bulunabilir. Goblin soyundan gelenler ise Goblin Krallıkları olarak adlandırılan herhangi bir yerde dağınık olarak bulunabilir.

2)Bard (Ozan): Cerilia ozanları büyü-şarkısının kadim elf sanatının öğrencileridir. İlk insan ozan bu sanatı elflerden öğrenmiş ve bunu kendi türü içerisinde yaymıştır. Cerilia’nın ozanları daha küçük gizli sihirlerin pratisyenleridir.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Ozanların çoğunluğu elfler, insanlar ve yarı-elflerden oluşmuştur ve büyük şehirlerde bulunurlar. Ozansal bilgi direk ustasından çırağına geçer.

3)Cleric (Ruhban/Rahip): bkz:PHB

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: bunun için tanrılar ve domainler için gerekli listeyi vereceğim. O yüzden buna Büyüleri anlatacağım zaman değineceğiz.

4)Druid: Cerilia’da Druidler doğanın ve av’ın tanrısı olan Erik’in rahipleridirler. Ruhbanlar gibi Druidlerde büyülerini hami bir tanrıdan yani Erik’den alırlar. Bütün Druidler Erik’in rahibidir fakat Erik’in tüm rahipleri Druid değildir.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Çoğu Rjurik Erik’in druidik inanışını sadece takip etmeye değer buldukları için seçer ve druidlerin dağınık daireleri Anuire ve Vosgaard’ın ormanları içerisinde yerleşiktir.

5)Fighter (Savaşçı): bkz: PHB.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Cerilia’nın her bir kısmı yetenekli savaşçılar yetiştirir.

6)Monk (Keşiş): bkz: PHB

7)Paladin: Cerilia’da Paladinler, kariyerlerin Paladin olarak başladıklarında kendilerini spesifik hami bir tanrıya adamalıdırlar. Tanrılardan sadece Avani, Haelyn, Cuiraecen, Nesirie ve Moradin paladinleri kendi hizmetlerine kabul ederler. Paladinler bu 5 tanrıdan birine hizmet etmek zorundadır.

Çoğu Paladin Lawfull Good (kuralcı iyi) olmak zorunda olduğu halde, Cuiraecen’in Paladinleri Chaotic Good (Kural Tanımaz İyi) olmak zorundadır. Bundan başka Cuiraecen’in paladinleri Fighter gibi bir multiclass (çoklu sınıf) olabilmede de özgürdürler. Bizim bildiğimiz Paladinler multiclass olamazlar, olurlarsa da Paladin’liklerini kaybederlerdi ama gördüğünüz gibi Cerilia’da Cuiraecen’in inanışında olay tamamen farklı.

Nesirie’nin paladinleri her zaman için Kadındır. 5. seviyede Nesirie’nin paladinleri özel binek kazanamazlar sadece Deniz domainlerinden kazanırlar.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: Çoğu paladin Anuire veya Khinasi insanlarındandır. Anurie paladinleri Haelyn, Cuiraecen veya Nesirie’ye hizmet ederler, Khinasi paladinleri Haelyn veya Avani’yi takip eder. Cüceler ise Moradin’e hizmet ederler.

8)Ranger (Korucu):
Cerilia’nın korucuları ıssız ve ehlileşmemiş vahşi alanlarda ortaktırlar. Rangerlar doğaya çok yakındırlar ve ona bağlanırlar. Cerilia’nın Druid ve rahiplerinden ayrı olarak korucular büyülerini kendi hami tanrılarından almazlar. Cerilia korucularının sınırlı büyü yapma yetenekleri tamamen onların doğayı anlamalarına ve kanalize olmalarına bağlıdır.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri: korucuların çoğu elf, yarı-elf, goblin soyu veya Rjurik insanlarındandır.

9)Rogue (Düzenbaz/Hırsız): Cerilia’da düzenbazlar çoğunlukla tüccarlar veya diplomatlar gibidirler.

Tercihli Sınıf ırkları/kültürleri:Savaşçılar gibi düzenbazlarda her ırk ve kültürde bulunabilirler. Fakat bir düzenbazın bulacağı yetenekler kültürden kültüre değişmektedir. Aşağıda ırklara göre ortak yetenekleri (skill) bulacaksınız.Sorcerer/Wizard (Sihirbaz/Büyücü): Bunada büyüler kısmını anlattığımda değineceğim onun dışında bilindik PHB sınıflarından.

[size=12pt]Yeni Karakter Sınıfları:[/size]

1) Magician: Onlar daha küçük büyü yolunun pratisyenleridirler. Bu gizli büyü kullanıcıları dünyanın dağınık güçlerinin uygulanmasında ustadırlar.

Irk: Herhangi bir ırkın üyesi Magician sanatını öğrenebilir.
Tercihli Irk/Kültürler: çoğu Magician insan veya goblin soyundandır. Elf magician’lar nadir bulunurlar.

Oyun Kuralları Bilgisi:

Becerileri: Zeka (Intelligent) bir Magician’ın bir büyüyü ne kadar güçlü yapabildiğini sağlamak açısından önemlidir, aynı zamanda kaç tane büyü yapabileceği, ve aynı zamanda bir büyücünün büyüsüne karşı koyması bakımından da önemlidir.

Alignment (yönelim): Herhangi bir yönelimde olabilirler.
Hit Die (Can Zarı): d6

Sınıf Yetenekleri (Class Skill):
Alchemy (Int), Bluff (Cha), Concentration (Con), Craft(Int), Diplomacy (Cha), Disguise (Cha), Escape Artist (Dex),Gather Information (Cha), Heal (Wis), Knowledge (all skills,taken individually) (Int), Perform (Cha), Profession (Wis),Scry (Int), Spellcraft (Int), Use Magic Device (Cha).

Yetenek Puanları: 1. seviyede (4+İnt. Bonus)x 4 kadar yetenek puanı kazanır. Ve sonrasında her seviye atladığında (4+Int bonus) kadar yetenek puanı kazanır. Aşağıda seviyelerine göre Magician’ın yapabildiği büyüleri görebilirsiniz. Aynı zamanda Saldırı bonusları ve kurtarma atışlarına olan bonuslarını.[size=12pt]Noble (Soylu): [/size]Sosyal sınıfın yüksek seviyelerinde doğmuş sağlıklı, eğitimli kişilerdir. Geniş bir menzilde sosyetik eğitimleri vardır, bunun içerisinde ileri seviyede silah eğitimi, kanunlara hakimiyet, ticari ustalık ve diğer yüksek seviyeli ticari ilişkilerde.

Soylu’lar NPC Aristokratlara benzerler Dungeon Master’s Guide (DM’in Rehberi) kitabındaki.

Alignment(Yönelim): herhangi bir yönelimde olabilirler.

Tercihli Irk/Kültürler: Çoğu soylu İnsanlardandır. Anuire, Brect ve Khinasi’ler çok yaygındır bu toplulukta.

Oyun Kuralları Bilgisi:
Hit Die(Can Zarı): d8
Sınıf Yetenekleri: Administrate (Int), Appraise (Int), Bluff (Cha), Diplomacy(Cha), Disguise (Cha), Forgery (Int), Gather Information(Cha), Handle Animal (Cha), Innuendo (Wis), Lead (Cha),Intimidate (Cha), Knowledge (all skills taken individually)(Int), Listen (Wis), Perform (Cha), Read Lips (Int, exclusiveskill), Ride (Dex), Sense Motive (Wis), Speak Language, Spot(Wis), Swim (Str), and Wilderness Lore (Wis).

Yetenek Puanları: 1. seviyede (6+İnt. Bonus)x 4 kadar yetenek puanı kazanır. Ve sonrasında her seviye atladığında (6+Int bonus) kadar yetenek puanı kazanır. Aşağıda seviyelerine göre Noble’ın Saldırı bonusları ve kurtarma atışlarına olan bonusları gibi verilerini bulabilirsiniz.FallenPaladin