**I have wrote this for Turkish players in forum like me***

Bu yazımızda BirthRight’ın Dünyası olan Cerilia Kıtasın’daki ırklara bakacağız. Zaten ortak olarak belirlenen ırklar D&D’dekiler olduğundan onları açıklamayacağım, ama ırksal özellik olarak verilen farklılıkları da belirteceğim. Burada ayrı olarak değineceğimiz ırklar, Cerilia kıtasının kendine ait olan ırkları olacaktır.

Öncelikle bir listeleme yapalım, Birthright’ta ırklar ne şekilde toplanmış diye;

Humans(İnsanlar)
Anuirean: +1 Wisdom -1 Dexterity
Brecht: +1 Dexterity -1 Wisdom
Khinasi: +1 Intelligence -1 Constitution
Rjurik: +1 Constitution -1 Charisma
Vos: +1 Strength -1 Intelligence

BirthRight’ta insanlar çok yaygın bir popülasyona sahiptir ve bölgesel olarak değişik tiplerde insan türleri vardır. Yukarıda gördüklerini, Cerilia kıtasının çeşitli coğrafik bölgelerinde yaşayan insan ırklarına aittir.


[size=12pt]Anuirean (an-WEER-ee-ans):[/size]

Cerilia’nın güneybatı kısmında yerleşmişlerdir. Anuirea’lılar çoğu fiziksel karakteristik özelliklerini kaybetmişlerdir, mesela kadim Anuirea’lılar kızıl saçlı insanlardı. Anuirea yarı feodal bir toplumdur. Anuirea’lılar soylulara saygı duyarlar, liderlerini barbar ve acımasızlardan korumak için etrafında etten bir duvarla sararlar. Anuirea liderleri, yöneticileri çoğunlukla savaşçıdırlar. Ve tanrıları Haelyn’dir. Anuirea’lılar Roma imparatorluğu ile Ortaçağ İngiltere’sinin bir karışımı gibidirler.

Kültürel Karakteristikleri: +1 will kurtarmalarına. Bluff , Sense Motive, ve Knowledge (Nobility). Otomatik Diller: Anurian
[size=12pt]Brecht (BREH-cht): [/size]

Brecht halkı, Cerilia’nın kuzey-merkez’inde oturmaktadırlar. Siyah saç ve gözler ile tıknaz ve gürbüz yapıları vardır. Tarihlerinin yakın geçmişlerinden Anuria yönetiminde olduklarını anlıyoruz. Ve soyluluk, güç ve ehemmiyetten daha aşağı bir konum almıştır. Anuria kralı düştüğünde, Brecht’ler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Brecht’ler serbest teşebbüse inanırlar ve soyluluk Brechtür kültüründe çok zayıftır. Bağımsızlığa düşkündürler ve çoğunda sorunlarını çözmede kanun veya kural belirleyicileri pek beklemezler. Brecht’ler deniz-aşırı ticaret yaparlar, ve donmuş Krakennauricht’ten diğer limanlara veya kentlere ulaşmak için kendi gemilerini kullanırlar. Brechtür liderleri kendilerini tüccar olarak nitelendiren tipik düzenbazlardır. Tanrıları Anuria’lılar tarafından Samirie olarak çağrılan Sera’dır, şans ve ticaret tanrıçası. Rönesans süresince İspanyaya paralel bir benzerlik gösterirler eğer birilerine benzetecek olursak.

Kültürel Karakteristikleri: Hafif zırh giymişlerse veya hiç zırh giymemişlerse, initiative ve Reflex kurtarmalarına +1 alırlar. Otomatik Diller: düşük Brecht[size=12pt]Khinasi (kih-NAH-see):[/size]

Khinasi denen bölgeye yerleşmişlerdir. Diğer insan ırklarından farklı olarak, kara-derili Basarji (bah-SAR-gee) soyundan gelmektedirler ve aynı isim ile anılan dili konuşurlar. Basarjiler diğer insan türleri gibi Cerilia’a gelmemişlerdir, onlar Bair el-Mehire’nin karşı kıyılarından Cerilia’nın güney sahillerinde kolonileşmişlerdir. Oldukça uzundurlar ve kartal gibi gözlere sahiptirler.

Diğer insan türlerinden farklı olarak Khinasi’ler büyüden korkmazlar ve üniversiteleri büyü eğitimi bakımından Cerilia’nın en üst seviyesini oluşturur. Khinasi’ler tüccar ve ticaret adamlarıdır. Tarihi bir benzetme olarak Khinasi’ler, eski Pers (İran) ve Mısır karışımıdır diyebiliriz. Khinasi kural koyucuları çoğunlukla Wizard (büyücü)’lardır.

Kültürel Karakteristikleri: +1 tüm Diplomacy denemelerine. Otomatik Diller: Basarji[size=12pt]Rjurik (RYUR-ick):[/size]

Yeşil ağaçlık ve yüksek diyarlarda yerleşik olan bir millettirler. Sarışınlık ile kızıllık arasında saçlara, geniş çehreli bir yapıya sahiptirler. Çoğu Rjurik, tanrı Erik’e inanırlar, ormanların yaşlı babası. Druidler, Rjurik’ler tarafından saygı görürler. Bire savaş eğer tundra bölgelerde geçiyorsa Rjurik’ler diğer halklardan daha hızlı ve daha iyi savaşırlar.

Tarihsel bir benzerlik kuracak olursak, Rjurik’ler İskandinav Vikingler ile Kelt kültürünün bir karışımıdır.

Kültürel Karakteristikleri: Ormanlarda ve tepelerde Wilderness Lore denemelerine +1 alırlar. Otomatik diller: Rjuven[size=12pt]Vos (VAHS):[/size]

Vos’lar Cerilia’nın kuzey dağlarının ve ormanlarının barbar ırklarıdır. Uzun ve düz çehreli insanlardır, soluk benizlidirler. Erkek savaşçılar kafalarını kazımayı ve uzun bıyıklar bırakmayı severler. Vos’lar hiçte esnek olmayan yüz yapısı ve onur ilkelerine sahiptirler, hatta şöyle bir örnek verilecek olsa, bir Vos istemeden bir diğerine hakaret edecek olsa, akabinde bunun bedeli olarak karşı taraf kan isteyebilir. Vos’lar Cerilia’da Vosgaard denilen yerde yaşarlar. Vos’ların tanrıları kötü ve serttirler.
Vos hükümdarları, Buz Leydisi (Ice Lady) ve Terör Tanrısının (The Terror God) rahipleridirler. Tarihsel benzetme yapacak olursak, Vos’lar kadim Moğollar ve Hun’ların bir karışımıdır.

Kültürel Karakteristikleri: Bir güç denemesi yaptığında veya taşıma kapasitesinin üzerine çıktığında Strength’lerine +2 bonus alırlar. Soğuk yer ve tundralarda +1 willderness Lore denemelerine alırlar. Otomatik Diller: Vos.Diğer Irklar:

Dwarves (Cüceler):+2 Constitution -2 Dexterity
Elves (Elfler)(Sidhelien):+1 Intelligence +1 Dexterity -1 Constitution -1 Strength
Half-Elves (Yarı-Elfler): +1 Dexterity -1 Constitution
Halflings (Buçukluklar):+1 Dexterity +1 Wisdom -2 Strength

Yazan: FallenPaladin